امیر مسعودی
درج آگهی رایگان جدید

قالیشویی
تعمیر درب پارکینگ
شرکت سمپاشی
دفتر خدمات الكترونيك قضايي نوشهر-96327054

دفتـر خدمـات الكترونيك قضـايي نوشهر- سالاريان

دفتـر خدمـات الكترونيك قضـايي نوشهر

كد 96327054

با مديريت ابـاصلت سالاريـان

جهت ارائه خدمات ذيل:

  1. ثبت و پيگيري انواع دادخواست، اظهارنامه و ...
  2. ثبت ثـنا

شروع به فعاليت نمود.

آدرس: نوشهر، ميدان همـافران، روبـروي فرمـانداري،
سـاختمان سـام سنتر، (
جنبِ دبيرستان پسرانه پيام دانش)، طبقه دوم.

ادامه مطلب

نيروي اداري-تايپيست

 

ادامه مطلببرچسب ها: استخدام،

پاسخ استفساريه به عمل آمده درخصوص موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون چك

پاسخ استفساريه به عمل آمده درخصوص موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون چك

 

جناب آقاي دكتر ميرمحمدصادقي

معاون محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

احتراماً بازگشت به استعلام شماره 85140 مورخ 5-10-1397 جناب آقاي ابوترابي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به گزارش مورخ 30-11-1397 اداره محترم مشاورتهاي تقنيني نظر مشورتي اين اداره كل به شرح زير به استحضار مي رسد:

 

نظر مشورتي

لگرچه در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16-9-1394 به جاي لفظ «دادگاه» از كلمه «شورا» استفاده شده ليكن تركيب، وظايف و صلاحيت آن ها به گونه اي است كه به نظر مي رسد اطلاق لفظ «دادگاه» بر آن ها جايز است.

از سوي ديگر با عنايت به اينكه قانوگذار عمدتاً در قانون چك و ساير قوانين كلمه دادگاه را صرف نظر از حيطه صلاحيت آن استعمال كرده است، بنابراين در تفسير كلمه دادگاه بايد با توجه به قرائن و حسب مورد آن را به دادگاه كيفري، دادگاه حقوقي و شوراي حل اختلاف حمل كرد. با توجه به مراتب فوق كلمه «دادگاه» در ماده 23 قانون صدور چك اصلاجي 13-8-1397 در محدوده صلاحيت هاي مذكور در قانون شوراهاي حل اختلاف و ساير مقررات مربوط مي تواند شامل شوراي حل اختلاف نيز باشد.

 

ابوالفضل الموتيان

مديركل

ادامه مطلب

دفتـر خدمـات الكترونيك قضـايي نوشهر- سالاريان-ثبت ثنا- تعرفه سال 9797

ثبت ثنا- دفتر خدمات قضايي نوشهر 96327054 - سالاريان

 

ادامه مطلببرچسب ها: ،

دفتر خدمات الكترونيك قضايي نوشهر-96327054-دادگستري همافران-روبروي فرمانداري

تلفن روابط عمومي جهت پاسخگويي به سوالات مراجعين

09113954392

ادامه مطلب

كروكي دفتر خدمات الكترونيك قضايي نوشهر-96327054-دادگستري همافران-روبروي فرمانداري

 كروكي دفتر خدمات الكترونيك قضايي نوشهر-96327054-دادگستري همافران-روبروي فرمانداري
عنوان

 

ادامه مطلب

[ ۱ ]
/>